Startpagina   Acupunctuur   Dry needling   Shockwave therapie   Lasertherapie      Orthomoleculair   Stoppen met roken   Rijbewijskeuring   Biografie   Artikelen     

 

S. van der Veen, arts.

Praktijk voor acupunctuur en orthomoleculaire geneeskunde.

 

Tevens Triggerpoint therapie bij (myofasciale) pijnklachten in de vorm van: Dry needling / Wet needling, Triggerpoint Shockwave Therapie en Lasertherapie.

        

Stoppen met roken.
Beginpagina.

 

 

Stoppen met roken.

Wetenschappelijk onderzoek.

 


Wetenschappelijk onderzoek "Stoppen met roken".

 

Universiteit van Middlesex, UK onderzoekt Lasertherapie voor stimulatie van acupunctuurpunten om te stoppen met roken.

 

Een Engelse studie naar de effectiviteit van het gebruik van Lasertherapie voor het stoppen met roken heeft tot de conclusie geleidt dat Laseracupunctuur inderdaad kan helpen bij het stoppen met roken door de lichamelijke ontwenningsverschijnselen drastisch te reduceren.

Het doel van de studie was om vast te stellen of de stimulatie van vooraf bewezen effectieve acupunctuurpunten in het oor en op het lichaam met Lasertherapie succesvol de lichamelijke symptomen van onthouding van tabak zou reduceren met als resultaat het definitief stoppen met roken.

De methode bestond uit een dubbelblind, random gecontroleerde proef en semigestructureerde interviews. Volwassen vrijwilligers tussen de 19 en 68 jaar werden gerekruteerd naar aanleiding van een oproep in een televisie programma. In eerste instantie hadden zich 415 vrijwilligers aangemeld. Na uitgebreide screening en medisch onderzoek bleven er 387 geschikte kandidaten over waarvan 6% ( 23 pers.) niet op kwam dagen voor de eerste behandeling, en er nog eens 7% ( 24 pers.) zich terugtrok na de eerste reeks behandelingen. Belangrijk criterium was dat de deelnemers aan het onderzoek daadwerkelijk wilden stoppen met roken en dat zij nog nooit lasertherapie hadden ondergaan.

De overgebleven 340 kandidaten werden willekeurig verdeeld over drie groepen; respectievelijk Groep A van 121 proefpersonen, Groep B 130 personen, en Groep C bestaande uit 89 personen.

De interventie bestond uit het uitvoeren van drie laserbehandelingen op dag 1,3 en 7 en een nep behandeling op de 14de dag in het programma voor Groep A. Vier laserbehandelingen op dag 1,3,7 en 14 voor Groep B en vier nep behandelingen op dag 1,3,7 en 14 voor Groep C. de nep behandelingen werden uitgevoerd met een inactieve laser die identiek was aan de actieve laser.

De uitkomst was dat de deelnemers van Groep A en Groep B een hoger percentage van niet – roken liet zien dan Groep C. Van de twee groepen bleken de vier behandelingen van Groep B effectiever dan de drie behandelingen van Groep A. De verschillen in gedrag van de drie niet-rokende groepen waren significant te noemen. Subjectieve data liet een vermindering van ontwenningsverschijnselen zien na de laserbehandeling.

Na drie maanden waren er 5 personen uit Groep C definitief gestopt met roken, tegenover 30 uit Groep A, en 83 proefpersonen uit Groep B.

Groep B kreeg dus de volledige behandeling en scoorde het beste. Zo'n 68 % van de mensen uit groep B waren na drie maanden gestopt met het roken.

Conclusie: Laseracupunctuur kan helpen bij het stoppen met roken, daar het de lichamelijk ontwenningsverschijnselen tot een minimum beperkt.

Het volledige onderzoek kunt u nalezen in het artikel:

Low level laser for the stimulation of acupoints for smoking cessation: a doubleblind, placebo controlled randomised trial and semi interviews
Catherine M. Kerr, Paul B. Lowe & Neil l. Spielholz

 

S. van der Veen. arts.  Gravenmaat 17, 9302 GA Roden. Tel: 050-5014666.