Startpagina   Acupunctuur   Dry needling   Shockwave therapie   Lasertherapie      Orthomoleculair   Stoppen met roken   Rijbewijskeuring   Biografie   Artikelen     

 

S. van der Veen, arts.

Praktijk voor acupunctuur en orthomoleculaire geneeskunde.

 

Tevens Triggerpoint therapie bij (myofasciale) pijnklachten in de vorm van: Dry needling / Wet needling, Triggerpoint Shockwave Therapie en Lasertherapie.

       

Nieuwsbrieven.

Beginpagina.

 

Nieuwsbrieven.

 

  

Nieuwsbrief. 

S. van der Veen, arts

Gravenmaat 17

9302 GA Roden

Tel: (050) 501 46 66

Fax: (050) 501 18 29

Email: drsvanderveen@home.nl

Website: www.drsvanderveen.nl

 

Migraine.

 

Inleiding: 

Migraine is een veel voorkomende aandoening.

In Nederland hebben maar liefst 1,5 miljoen mensen migraine. Dat wil zeggen dat er iedere dag 70.000 Nederlanders een migraineaanval hebben. Ongeveer vijf procent van de migrainepatiënten heeft minstens 18 'migrainedagen' per jaar. Twintig procent van de migrainepatiënten heeft aanvallen die 2 tot 3 dagen duren. Eén procent van de migrainepatiënten heeft minstens één aanval per week.

Migraine komt voor bij ongeveer 10% van de mannen, bij vrouwen ongeveer 25%. Migraine komt dus ongeveer twee- tot driemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor.

De migraine aanvallen nemen gelukkig wel af na de leeftijd van 45-50 jaar. Maar de eerste aanvallen van migraine kunnen optreden op jonge leeftijd, reeds vanaf 10-11 jaar. Volgens een Schots onderzoek heeft 11% van de kinderen van 5 tot 15 jaar migraine.

 Wat zijn de klachten en kenmerken van migraine?

 Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal eenzijdige, bonzende hoofdpijn met misselijkheid en/of braken, die erger worden bij lichamelijke activiteit zoals traplopen. Daarnaast is er vaak licht- en geluidsovergevoeligheid.
De duur van een onbehandelde hoofdpijnaanval ligt tussen de 4 en 72 uur. Een aanval korter dan 4 uur of langer dan 72 uur sluit migraine uit. Migraineaanvallen kunnen variëren in ernst en duur binnen en tussen patiënten. De hoofdpijnaanvallen verhinderen vaak de dagelijkse activiteiten en kan het gezinsleven en sociale contacten ernstig beïnvloeden.
Gebleken is dat 62% van de migrainepatiënten ook spanningshoofdpijn heeft, terwijl 25% van de patiënten met spanningshoofdpijn ook aan migraine blijkt te lijden. Een migraineaanval kan beginnen als spanningshoofdpijn, maar in het verdere beloop van de hoofdpijnaanval ontwikkelen zich de kenmerkende migraineverschijnselen.

 De kenmerken van migraine zijn dus:

 • Komt in aanvallen
 • Aanvallen hebben duidelijk begin en einde
 • Pijn zit meestal aan één kant van het hoofd
 • Heftige bonzende of kloppende pijn
 • Misselijkheid/braken
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Elke inspanning is onmogelijk.
 • Duur 4-72 uur per (onbehandelde) aanval

15% tot 20% van de migrainepatiënten heeft last van een aura. Kenmerken van een aura zijn:

 • Gezichtsvelduitval
 • Tintelingen aan één kant van het lichaam
 • Krachtverlies
 • Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes
 • Spraakstoornissen
 • Duur 10-60 minuten.

De hoofdpijn komt gewoonlijk opzetten na het verdwijnen van de aura of de gevoelsstoornissen.

Na een migraine aanval voelen de meeste mensen zich slap, moe en prikkelbaar en kunnen ze zich slecht concentreren. Dit kan eveneens enkele uren tot dagen aanhouden
. 

Van volgende factoren bestaan sterke aanwijzingen dat ze een hoofdpijn- en/of migraineaanval kunnen uitlokken: stress, menstruatie, cafeïne, visuele prikkels (zoals lichtflitsen) en weersveranderingen.
Ook de volgende factoren kunnen een aanval uitlokken: vasten (lage bloedsuikers), slaapgebrek, smaakversterker glutaminezuur (zit onder andere in Chinees eten en kant-en-klaar maaltijden), wijn (sulfiet), nitraten en aspartaam (wordt gebruikt als zoetstof).
Ongeveer 60% van de vrouwen met migraine brengt deze hoofdpijn in verband met de menstruele cyclus. Meestal treden migraineaanvallen op juist voor of tijdens de menstruatie. Onderzoeken wijzen sterk in de richting van oestrogeenonttrekking als uitlokkende factor. Ook ten tijde van de ovulatie treedt, na een korte piek, een snelle daling van oestrogenen op.
Zwangerschap heeft over het algemeen een gunstig effect op het beloop van de migraineaanvallen.


Wat is de oorzaak van migraine? 

Over de exacte oorzaak van migraine is nog maar weinig bekend. Wel is bekend dat een migraineaanval in gang wordt gezet door een ontregeling van het zenuwstelsel. Er ontstaat als het ware kortsluiting in de hersenen waardoor de bloedvaten in het hoofd eerst vernauwen en daarna sterk uitzetten. Tijdens de vernauwing is er soms sprake van een aura. De vaatverwijding veroorzaakt de hoofdpijn.

Erfelijke factoren spelen een rol mee. Veel mensen die lijden aan migraine hebben in de familie iemand die ook aan migraine lijdt.

 Zelfhulp: 

Wat u zelf kunt doen is een hoofdpijndagboek bijhouden om zo te kijken welke factoren bij u een rol spelen in het uitlokken van een aanval.

Vermijd bekende uitlokkende factoren, eet regelmatig, slaap regelmatig, beweeg regelmatig; vooral activiteiten die niet teveel inspanning vergen zoals wandelen, zwemmen fietsen zijn aan te raden, verminder de kans op stress door ontspanningsoefeningen of hobby’s.

 Behandeling met acupunctuur en voedingssupplementen:

 De behandeling van migraine met acupunctuur en voedingssupplementen is erg succesvol gebleken. 

a)       Orthomoleculaire behandeling: 

 • Magnesium:

 Magnesium is onontbeerlijk voor veel biochemische processen in het lichaam. Het speelt een belangrijke rol in de in de overdracht van zenuwimpulsen en heeft het een ontspannende werking bij lichamelijke stress. Een magnesium tekort kan leiden tot een onregelmatige hartslag, hartkloppingen, een slechte bloedsomloop, spierkrampen, nervositeit en benauwdheid. Natuurlijke bronnen zijn:

Parmezaanse kaas, heilbot, krab, makreel, slakken, volkoren producten, noten, pompoenpitten, avocado, gedroogde vijgen, pruimen, spinazie, kelp en bieslook.  

Dagelijks gebruik van 600 mg magnesium blijkt het optreden van migraine aanvallen te kunnen terugdringen. Magnesium heeft invloed op de vaatvernauwing .Dat is het resultaat van een goed opgezette (dubbelblind, placebo gecontroleerd, gerandomiseerd) studie door Dr. A. Peikert van de afdeling Neurologie en klinische Neuropsychologie aan de München-Harlachingkliniek.

Zeventig mensen die al meer dan twee jaar aan migraine leden kregen na een voorbereidingstijd van vier weken ofwel dagelijks 600 milligram magnesium ofwel een placebo. Na twaalf weken bleek het aantal migraine aanvallen in de groep die magnesium had gekregen, gestaag afgenomen te zijn met in totaal 41,6%. In de placebogroep was de afname van het aantal aanvallen slechts 15,8%. Het totale aantal dagen met migraine was in de magnesiumgroep met 49% afgenomen, tegenover 21% in de groep die een placebo had gekregen. De aanvallen in de magnesiumgroep waren ook minder zwaar en het medicijngebruik lager. 

 • Vitamine B2:

 Ook vit B2 (riboflavine) heeft een gunstige werking bij migraine. Bij een onderzoek kregen 53 migrainelijders dagelijks een hoge doses vitamine B2 of een placebotablet te slikken. Bij 56% van de riboflavine gebruikers trad er verbetering op in het aantal, de zwaarte en de duur van de migraineaanvallen terwijl in de placebogroep slechts 19% een verbetering van de migraine had.. De werking van vitamine B2 is volgens dit onderzoek vergelijkbaar met medicijnen zoals bèta blokkers maar dan zonder nadelige bijwerkingen.  

 • Moederkruid:

Ook bij onderzoek is gebleken dat moederkruid migraine kan voorkomen en /of verlichten.

 b)       Acupunctuur:

Bij diverse onderzoekingen is gebleken dat acupunctuur de frequentie van migraine aanvallen en de ernst ervan drastisch kan verminderen. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het toonaangevende medisch tijdschrift Britisch Medical Journal.

 Concluderend kan men zeggen dat met behulp van voedingssupplementen en acupunctuur de frequentie en ernst van migraine aanvallen kan verbeteren.

S. van der Veen. arts.  Gravenmaat 17, 9302 GA Roden. Tel: 050-5014666.