Startpagina   Acupunctuur   Dry needling   Shockwave therapie   Lasertherapie      Orthomoleculair  Biografie  PeaPure / PeaPlex  Webshop     

 

S. van der Veen, arts.

Praktijk voor acupunctuur en orthomoleculaire geneeskunde.

 

Tevens triggerpoint therapie bij (myofasciale) pijnklachten in de vorm van: dry needling / wet

 needling, triggerpoint shockwave therapie, lasertherapie en microstroomtherapie.

        

 

Beginpagina.

Wat is Ooracupunctuur?

De "Gecombineerde pijnbehandeling."

Wat zijn myofasciale triggerpoints?

Wat is  Dry needling / Wet needling?

Wat is Triggerpoint Shockwave therapie?

Wat is Lasertherapie?

Wat is APS Therapie?

Dry needling bij fibromyalgie.

Dry needling bij schouder-, nek- en hoofdpijnklachten.

Veel gestelde vragen.

 


Wat is Acupunctuur?

   

Volgens de acupunctuur circuleert de energie van het lichaam via zgn. meridianen, d.w.z. energiekanalen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Zo is er b.v. de levermeridiaan, de hartmeridiaan etc. Zij vormen samen een complex netwerk waarin de energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.

Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, o.a. met een naald, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridianen. Door een acupunctuurnaald te steken in een acupunctuurpunt, zet je de energie in beweging en kun je deze zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen. Behalve de acupunctuurpunten met een naald te stimuleren, kan dit ook gebeuren doormiddel van laserlicht. Het voordeel is dat deze behandeling pijnloos is.

 

Geschiedenis:

China:
In China gaat de geschiedenis van de acupunctuur zo'n vijfduizend jaar terug. Uit inscripties in steen en andere bronnen blijkt, dat men toen al op de hoogte was van een relatie tussen de oppervlakte van het lichaam en de inwendige organen. Proefondervindelijk heeft men geconstateerd dat door het prikkelen, verwarmen of masseren van drukpijnlijke plaatsen op het lichaam het probleem opgelost werd.

Het basisprincipe van de acupunctuur - Yin en Yang - werd reeds eeuwenlang bij talrijke volkeren toegepast. De "Gele Keizer" Huang Ti (2674-2575 v.Chr.) heeft veel bijgedragen tot het inventariseren en vastleggen van die kennis. Tijdens de Ching-dynastie (1644-1922) kwam er een kentering toen de westerse missionarissen de medische verworvenheden uit hun moederland importeerden. Pas in 1949 werd China zich opnieuw bewust van haar eeuwenoude rijke medische traditie.

Het Westen:
In het westen was de acupunctuur niet geheel onbekend. In Nederland zijn De Bond (1657) en Ten Rhijne (1683) de oudst bekende auteurs over dit onderwerp. In Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk verschenen in het begin van de vorige eeuw publicaties. Pas na het bezoek van oud-president Nixon (van de Verenigde Staten) was er echter plotseling sprake van een wereldwijde belangstelling waarbij overigens nogal eenzijdig de rol van acupunctuur bij pijnbestrijding benadrukt werd.

Nederland:
De acupunctuur heeft in Nederland sinds de zeventiger jaren een steeds vastere plaats ingenomen in de Nederlandse samenleving. Door het bieden van een andere benaderingswijze vervult acupunctuur een additieve functie ten aanzien van de reguliere geneeskunde. Hoewel acupunctuur een breed indicatieveld heeft, zijn de meest bekende tot op heden de pijnbestrijding en het stoppen met roken.

 Ziekte gezien vanuit de Chinese geneeskunde.

Volgens de Traditioneel Chinese geneeskunde ( Traditional Chinese Medicine of TCM ) is ziekte het gevolg van een verstoring van het “evenwicht”. Evenwicht wordt als het basisprincipe van het universum gezien. Het wordt gevormd door twee componenten die elkaars tegenpool en complement zijn : “Yin/Yang”. Volgens de Chinese zienswijze kan alles in het universum in een Yin en een Yang deel onderscheiden worden. Yang staat voor mannelijk, de zon, scheppende deel en Yin staat voor het vrouwelijke, ontvangende, donkere deel. Beide polariteiten vullen elkaar aan en manifesteren zich dan ook tegelijk. In de dag en nachtcyclus bijvoorbeeld, is op het middernachtelijk uur het Yin maximaal. Tevens is het Yang van de nieuwe dag al in het eerste aanvang aanwezig.
 

Het symbool voor het dynamische Yin/Yang fenomeen is een cirkel met daarin een witte en een zwarte visachtige figuur. Als het organisme gezond is zijn het Yin en Yang deel in balans (harmonie). Gezond blijven is het streven naar harmonie. Wordt de balans tussen Yin en Yang verstoord dan wordt men ziek. De traditionele Chinese geneeskunde is erop gericht het evenwicht tussen Yin/Yang te herstellen.

Indicaties.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) te Geneve heeft in 1979 een lijst op gesteld van indicatiegebieden voor acupunctuurbehandeling. Aangevuld met uit de praktijk gebleken goede resultaten, blijkt acupunctuur effectief te zijn bij de behandeling van o.a.:

 • luchtwegen

  • acute verkoudheden, griep

  • bijholteontsteking, keelpijnen

  • acute bronchitis, astma en COPD

  • allergie

 • spijsverteringsstelsel

  • slokdarmkrampen

  • maagslijmvliesontsteking

  • ontstekingen aan de dunne en dikke darm

  • prikkelbare darm

  • verstopping/ diarree

 • bewegingsapparaat

  • whiplash

  • tenniselleboog

  • schouderpijnen

  • lage rugpijnen

  • nekpijn

 • hormonaal

  • overgangsklachten

  • menstruatiestoornissen, premenstruele pijnen.

 • urinewegen en geslachtsorganen

  • bedplassen

  • blaasontsteking

  • prostaatklachten

  • bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen

 • overige

  • uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk

  • slaapstoornissen

  • psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën

  • kiespijn na het trekken, tandvleesontstekingen

  • hoofdpijn, migraine

  • syndroom van Menière

  • aangezichtspijnen

Contra indicaties.

Eigenlijk bestaat er slechts één contra-indicatie voor acupunctuur namelijk zwangerschap; het gebruik van een aantal punten is streng verboden tijdens deze periode.

   
S. van der Veen. arts.  Gravenmaat 17, 9302 GA Roden. Tel: 050-5014666.